Titulek: BYLA JSEM NADŠENA Z ROMÁNU KRVAVÝ MĚSÍC NAD HOROU LILIAVOU Vložil: Eva Bělková, Nezamyslice Datum: 10.11.2017

dokonalou znalostí doby (já si ji doplňovala z Moravské vlastivědy, nevěděla jsem o existenci některých epizodních postav), líbilo se mi využití dialogů k posouvání děje, dodává vyprávění spád a svěžest a slouží k charakteristice postav. V epilogu velmi oceňuji úvahu o chování Karla staršího ze Žerotína.
Troufám si srovnávat Váš Krvavý měsíc nad horou Liliavou s Tolstého Vojnou a mírem. Ten jsem přečetla dvakrát a Váš román v podstatě také, neustále se k němu vracím.

Přidat nový příspěvek