MODRÁ KREV a TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL RUMCAJS

25.04.2017 15:54

Seriál "MODRÁ KREV" v České televizi patřil bezesporu k těm významnějším a nejsledovanějším. Skoro bych řekl k mimořádným a podnětným. Vyhnul se často zašmodrchaným a subjektivním exkurzům do historie a zaměřil se především na lidské osudy stávajích šlechtických rodů a s nimi i renesanci a obnovu jejich sídel, z převážné části zdevastovaných za bývalého režimu.

Charismatický vypravěč Maria FRANTIŠEK Emanuel Silvestr Alfons hrabě KINSKÝ nás fundovaně provedl labyrintem významných rodů, které po staletí spoluvytvářely dějiny Koruny české a Markrabství moravského, přiblížil titulaturu zbavenou lesku a významu po roce 1918, což bylo pro nás, poúnorovou populaci, velmi zajímavé, poučné, přínosné. Jen si přiznejme, že to byli právě význační představitelé šlechty, kteří se podíleli na rozkvětu české společnosti ať už jako mecenáši nebo přímo v roli obrozenců...

Skvělý projekt se skvělými záběry, pohledy na hrady a zámky, které jsme si poznamenali do našich dovolenkových itinerářů. Škoda jen...

Bohužel v posledním díle, právě tom, který byl zasvěcen rodu Kinských - a byla by to jistě třešinka na dortu - kdyby  si dcera moderátora, vypravěče a průvodce v jedné osobě - MARIE Barbora Žofie, Norberta Jarošová, rozená komtesa KINSKÁ nepustila takříkajíc pusinku na špacír , což není možné neocitovat:   "Úplně jsem se zhrozila, jak neuvěřitelně plíživě cpali tu ideologii už do předškolních dětí..." (Předtím uvedena zcela nesmyslná ukázka z Krakonošských pohádek)  "...Další takový superpříklad je Rumcajs, který je snad ještě horší než Krakonošské pohádky. A nebyl to jen špatný pohled na šlechtu a panstvo, ale vynášení ne příliš charakterních vlastností na piedestal.U Rumcajse je největší hrdina loupežník a největší hrdinství je někoho okrást..."

No, Václave Čtvrtku, tam v nebi se asi pěkně ošíváte, co? I my tady dole. A tak i za vás bych chtěl paní komtesce Kinské připomenout pruského diplomata barona Karla Ludwiga von Pöllnitze, který brouzdal ve 30.letech 18.století  (tedy v předvečer válečných událostí) zeměmi rakouské monarchie, aby podal co nejpřesnější informace svému králi Fridrichu Vilému I. Do svého deníku si zapsal: "Poddaní v Čechách jsou sužováni šlechtou stejně jako v zemi Moskovitů, Uhrů, Poláků a často žijí na hranici možného..."

A abychom nechodili pro příklad daleko: ke zmasakrování sedláků u Chlumce v roce 1775 došlo právě na panství Františka hraběte Kinského...