POVĚSTI a PŘÍBĚHY Z VYŠKOVSKA

13.09.2021 10:14

Poprvé v historii vychází souborně sto nejkrásnějších pověstí Vyškovska. I když okres Vyškov patří k nejmenším, svým významem převyšuje mnohé ostatní. Jeho dějiny jsou spjaty s významnými osobnostmi, jejichž jména se objevují nejen v dějepisech, ali i ve starých kronikách. Milota z Dědic - velitel železné jízdy ve vojsku Přemysla Otakara II.,  Zderad  ze Švábenic - nepostradatelný společník krále Vratislava II., o němž se velmi obšírně zmiňuje Kosmas, ve Zbraslavské kronice se pak píše, jak Jan Lucemburský dobýval mocný hrad Račice - sídlo zemského škůdce Friduše z Linavy. Nesmíme zapomenout na majitele bučovického zámku Jana Šembery Černohorského na Boskovicích a jeho rozverné kousky, které vstoupily do místních pověstí. A taky bitvu tří císařů 1805 u Slavkova... A co dvě pověstné brázdy, které roku 1769 vyoral u Rousínova císař Josef II.? .... Co pověst, to zajímavý pohled do minulosti...