TAK UŽ TO BUDE 100 LET...!

03.06.2014 19:23

Naši dědové a pradědové si v tomto roce zaslouží mimořádnou vzpomínku. Většina z nich prožila útrapy, vyjma třicetileté války, neslýchané, nevídané. Mnozí se nevrátili z italských Alp, Piavy, Verdunu, hercegovinských rovin,  ruské fronty.....

Moje generace směla o I.světové válce mluvit pouze v kontextu, že "kdyby nebylo Velké říjnové socialistické revoluce, nebylo by Československé republiky"...  Dnešní nejmladší generace  se učí v podstatě totéž: "Kdyby nebylo československých  legií, nebylo by ČSR...."

Proto jsem s největší radostí uvítal přednášku Mgr. Roberta Bílka, který 3.června ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka uvedl toto sté výročí na důstojnou úroveň: Měli bychom vzdát úctu jak legionářům, tak i těm, kteří padli "za císaře pána". (A jestli jeho rodinu, pak je to určitě polehčující okolnost).

Ano, i mí dva dědečci bojovali v I.světové válce. Shodou okolností oba na italské frontě. Z otcovy strany děda Methoděj se zapletl do rozmnožování letáků s panslovanskou tematikou. Byli tři. Dva dostali kulku, a když si přišli pro dědu, ležel v polním lazaretě s prostřelenou páteří. Přehnala se fronta zleva, zprava a děda se dožil 80 let, sice s čakanem, ale přežil. Po převratu v roce 1918 byl vyznamenán a dostal trafiku - pilu ve Slopné u Luhačovic. V době hospodářské krize v roce 32 zkrachovala....  a děda začal nanovo....

Až do své smrti věřil, že je skutečný hrdina. Teprve v Masarykově Světové revoluci  jsem se dočetl, že celá letáková "panslovanská" akce byla provokací rakouské tajné policie.  Naštěstí děda Světovou revoluci nečetl. Asi by se zbláznil z myšlenky, že není hrdinou, jen idiotem, který  prachsprostě naletěl.... Zemřel v roce 1966 s vědomím, že hrdina je.

Ano. Byli nejen legionáři, ale i hrdinové, co si mysleli, že hrdinové jsou. O  to větší si zaslouží úctu. I za to můžeme poděkovat vyškovskému kronikáři Mgr. Robertu Bílkovi, který dokázal, že byli i ti druzí. Žádné fráze, žádní legionáři, žádní devotní blbci, co se bili za Rakousko - Uhersko - jen oběti té strašné války....