V Izraeli

22.05.2014 20:49

Začátkem května jsem navštívil Svatou zemi. To se musí. I vlažní katolíci by si měli našetřit nejen na "důstojné stáří", ale  i na tuhle povinnou cestu, poutní rozjímání, projít místa, kde to všechno začalo....

I v tak odlišném světě, jakým je Jeruzalém, jsem si však velmi brzy uvědomil, že naše češství máme hluboce zaháčkováno  kdesi uvnitř české duše a nezbavíme se ho ani při rozjímání na Via Dolorosa.  A teď to rozhodně nemyslím jako projev patriotismu, ale cosi, co nás vyčleňuje od těch ostatních a stáváme se zvláštními tvory uprostřed vší havěti, co Bůh stvořil...

Náš průvodce se jmenoval Daniel. Oč byla špatná jeho čeština, o to byla vtipnější. Studoval ji u nás někde v jižních Čechách a přitom pozoroval všechno, co se u nás děje. Izraelci jsou velmi vnímaví a pozorní.  Proto je MOSAD nejlepší špionáží na světě. Občas se pokusil srovnávat. Třeba tehdy, když se  během pobytu u nás přesvědčil, že většina jeho vrstevníků v Česku měla modrou knížku a ještě se s tím chlubili a vyprávěli s chutí historky, jak k nim přišli.. To nedovedl pochopit a našinec nedokázal zase pochopit, proč se těmto vtipným historkám nesměje. V Izraeli je základní vojenská služba povinná pro muže i ženy. Hoši kroutí tři roky, holky dva. Nejít v židovském státě na vojnu, znamená potupu na celý život. A navíc on vděčí vojenské službě za to, že zde našel svou budoucí manželku.  Cítil jsem v jeho káravých slovech takové opovržení, že jsem musel reagovat. Jsem přece hrdý Čech. A navíc jsem taky kroutil dva roky a bránil světový mír, tak co.... Vyhrkl jsem:  "Ale my jsme tři sta let nebojovali, nemáme proč se bít. Za Sovětský svaz? Za Spojené státy....?"

Cítil jsem, že mu musím trochu srazit ten jeho hrdopyšský židovský hřebínek. Příležitost se našla záhy. Při prohlídce starobylé Jaffy prohlásil, že zde žili do roku 1948 nejbohatší Arabové. Zbaběle uprchli. Češství se ve mně probudilo v plné síle. "Třeba vlastnili Bibli a  dočetli se, že Josua, když dobýval Jericho, povraždil všechny obyvatele a neušetřil ani nemluvňata..."

Bylo vidět, že jsem ho zasáhl. Jen ať si to přebere, moralista, ty naše modré knížky a izraelský militarismus....