ZNAMENÍ DOBY

13.11.2013 00:12

Motto:

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.

Chudí budou chtít část majetku bohatých - a demokracie jim to dá.

Mladí budou chtít práva starých - a demokracie jim to dá.

Cizinci budou chtít práva občanů - a demokracie jim to dá.Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce - demokracie jim to umožní.

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

                   Sokrates

 

 

ÚVOD

Knížka "ZNAMENÍ DOBY"  je věnována všem, kteří v listopadu 89 s nadšením cinkali klíči, halasně se loučili s totalitou,  očekávajíce brzké světlé zítřky, ne nepodobné těm skandinávským či rakouským. Fakticky jsme o tom ani na chvíli nezapochybovali. Opět jsme -  zaslepeni iluzemi - uvěřili tezi o pupku světa, stejně jako v osmatřicátém, osmačtyřicátém, osmašedesátém… (Kdy už se, proboha, jednou provždy těchto iluzí zbavíme…) Věřili jsme, že přichází vysněný sen svobody, tržního hospodářství, svobodné tvorby, možnosti cestovat…. Vždyť v náš prospěch hovořily "zlaté české ruce", masarykovská tradice, Baťovo know-how…. Celý svět nám opět bude fandit, tleskat, pomáhat dostat se ze čtyřicetileté bryndy….

 Kdyby ještě před čtvrt stoletím někdo řekl, že jednou budeme přecházet přes hranice s Rakouskem, Německem, Francií a celou Evropou bez pasu, celního a devizového prohlášení, asi bychom ho považovali za cvoka. V relativně krátké době se tak stalo.

Lid český s nadšením sundával z půd zaprášené firemní cedule svých dědů a pradědů, na nichž jsme mohli číst spolu se jménem tradiční profese… Živnostenský cech oživoval svou zašlou slávu a chystal se k  demonstrativnímu comebacku, ukázce slušnosti, hrdosti a českého umu. Malá privatizace byla první a poslední jiskřičkou českého snu. Byla uhašena dřív, než začala doutnat.

A pak se to stalo. Před národ předstoupil pan Profesor a prohlásil, že tak se to opravdu, ale opravdu dělat nemá. Nejlepší privatizace je na pět minut zhasnout. Nastalo zděšení v podobě privatizace velké. Zhaslo se ne na pět minut, ale na deset let. Deset dlouhých let bez právních mantinelů, deset dlouhých let totálního zdevastování živnostenského stavu, který cedule opět uložil hluboko na půdu, ale především deset dlouhých let devastace povědomí národa.

"Jen více takových Kožených!" odstartoval Profesor svou éru, která bratru trvala celou jednu lidskou generaci…!

To byl ovšem pouhý začátek. S jídlem roste chuť, a tak pan Profesor čas od času zkusil, co až tenhle zblblý národ spolkne. A spolknul vše. I s navijákem. Ale to mu nestačilo. Na Hrad, už jako prezident republiky, si přivedl skutečná esa v podobě ředitele politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislava Jakla a zástupce vedoucího Petra Hájka téže instituce. Ano, toho Petra Hájka, jehož papínek, Jiří Hájek DrSc. svými marx-leninskými  texty z období tuhé normalizace v sedmdesátých letech vytvořil v Tvorbě  novodobé Kladivo na čarodějnice určené k likvidaci předních českých literátů. (Jeho spisek z počátku sedmdesátých let "Mýtus a realita 1968" se stal postrachem všech svobodomyslných novinářů). 

Synáček však tatíčka díky Václavu Klausovi daleko předčil. Svými nehoráznostmi nás krmil téměř deset let, urážel nejen společnost tuzemskou, ale i tu venku. Jistě, má právo na svůj názor a nemůže za své rodiče. Ale pozor! Tohle se dělo za peníze daňových poplatníků. Ano! My všichni jsme ze svých kapes platili tyhle týpky! A nebyl to peníz zanedbatelný. Proč ne - vždyť jsme byli vyzváni, abychom si utáhli opasky….

 A to jsme přeskočili opoziční smlouvu. Ano, přesně tu, kterou shodně Klaus i Zeman nazývají státotvornou odpovědností. Připomeňme si, že ve  skutečnosti šlo o rozdělení si moci ve státě dvěma nejsilnějšími stranami a okolíkování svých teritorií. Vzpomeňme voleb 1998,  které opoziční smlouvě předcházely: Hysterická kampaň s billboardy v duchu "1948 - 1968 -1998!", vášnivé diskuse, obavy před návratem totalitní moci…. A pak si najednou padnou do náručí, aby si navzájem kryli své lumpárny. Už byli tak opojeni mocí a pocitem beztrestnosti, že si dokonce vysoký státní úředník, sekretář Karel Srba objedná vraždu novinářky!!! Patnáct melounů v krabici od bot mu nakonec s omluvou policie vrátí ….  Přibližně ve stejné době - za éry Miloslava Šloufa,  šéfa poradců Miloše Zemana, vzniká zlovolný diskreditační prefabrikát na Petru Buzkovou  a ostatní oponenty uvnitř strany pod názvem "Olovo", za něž by se nemusela stydět ani CIA s KGB dohromady. Anebo vydírání ředitele zámku Štiřín , aby vyrobil kompromitující materiál na exministra Josefa Zielience. Myslíte, že premiér Zeman odstoupil…? Ani ho to nenapadlo.

Nevadí, jede se dál. Václav Klaus demonstrativně podpořil Zemana i při prezidentské kampani. Věděl proč. Zeman se ve funkci prezidenta bude chovat tak nemožně, že zastíní všechny Klausovy prohřešky…. Starý lišák se nemýlil….

A tak nám nezbývalo, než čekat na novou generaci, nezatíženou kolaborací s bývalou státostranou, generaci mladých vzdělaných lidí s jazykovou výbavou a evropským rozhledem. Místo toho se však objeví na politické scéně skřehotavý guru Vít Bárta se svou suitou a národu běhá mráz po zádech. Těmhle už vůbec nejde o peníze, ale přímo o moc…!

Konec dobrý - všechno dobré…? Rozhodně ne pro Petra Nečase, pana "Čistého". Nechat se nachytat jak malý kluk svou ředitelkou kanceláře premiéra a milenkou, která zneužila Vojenskou rozvědku ke sledování jeho manželky….

Jenže olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan z kauzy udělal pěknou bramboračku a ke kauze Nagyová přifařil ještě údajnou politickou korupci exposlanců Tluchoře, Fuksy a Šnajdra, to celé zamíchal a okořenil jmény profláknutých kmotrů Janouška a Rittiga -  a ledy se jaksepatří hnuly: padla vláda, o Česku se v zahraničí píše jako o banánové republice…. Co na tom, že záhy Nejvyšší soud exposlance osvobozuje z vazby a Ištvan připouští, že šlo o "ryze právní konstrukci".

Lid český již přestává mít důvěru nejen v instituce, ale začíná zpochybňovat samotný systém. A to je to nejhorší, čeho se stát může dočkat. Rozkradeno je vše, co se rozkrást dalo, obecenstvo se opět mění v bezhlavou obludu…. Kdo mu hlavu nasadí nyní …?

Schizofrenie. Čas pro fikci. A jsme na začátku knihy "ZNAMENÍ DOBY", alegorie dneška, kdy morální hodnoty devalvují úměrně s pokleslou politikou.

 Možná někomu bude připadat příběh dekadentní, oplzlý, nemorální, hrubý, zlý…. Pak se strefil. Alegorie zasáhla cíl. Není  zde jediná kladná postava. Ale lze vůbec psát o záporných hrdinech, aby nebyli souměřitelní s hodnotami ustálenými křesťanskou civilizací? Těžko. A tak se znovu objevuje na scéně Ježíš. Starý dobrý biblický Ježíš z Nazaretu, který se vrátil do ateistického Česka, aby prosondoval, jestli by mělo smysl se znovu obětovat, vykoupit hříchy, nastolit víru v NĚHO a tím i morálky, která se zároveň s vírou už dávno vytratila. Podaří se mu to…? Opravdu, ale opravdu si to myslíte?

Josef Špidla