Nemám rád dav lidí.

V každém jednotlivci je něco velkého, ale dav je škaredá bezhlavá obluda.

   (Ch. Chaplin)

Kontakt

Josef ŠPIDLA

Gorkého 12
682 01 Vyškov

734 713 154

Pověsti a příběhy z Vyškovska

Pověsti z oblasti Malé Hané patří vůbec mezi nejkrásnější  ve svém žánru. A jak by ne! Jsou spojeny s místy, událostmi a postavami, patřící do celonárodního kontextu historie. Vždyť zde stával hrad nejslavnějšího z rodu Benešoviců – Miloty z Dědic, velitele železné jízdy ve vojsku Přemysla Otakara II., sotva o několik kilometrů východněji založil obec Švábenice Zderad, pravá ruka Vratislava II., o němž se zmiňuje dokonce Kosmas. A když už jsme u kronik, neopomněme Zbraslavskou kroniku, kde je líčen Jan Lucemburský jako dobyvatel hradu Račice Friduše z Linavy. A hrob kupce Sáma, sjednotitele slovanských kmenů proti Avarům a Frankům, leží v samém srdci Moravy – Vyškově, pod presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie…

 Poslední Přemyslovec, olomoucký biskup Jan VII. řečený Volek, byl strýcem Karla IV. Založil (také díky svému synovci) v Pustiměři slavný klášter benediktinek, jediný v českých zemích, Ad infantium Salvatoris et beatae Mariae, k tomu hrad Melice a byl pohřben právě zde v rotundě sv. Panthaleona.

V pověstech tohoto kraje nemůže chybět samozřejmě charizmatický pán bučovického zámku Jan Šembera Černohorský na Boskovicích, jehož dvě dcery se provdaly za dva bratry Lichtenštejny Karla a Maxmiliána.

Samozřejmě se do místních pověstí promítly také události související s bitvou u Slavkova v roce 1805. Nesmíme však zapomenout na pověstné dvě brázdy u Slavíkovic, vyorané císařem Josefem II. a pět památníků s tím spojených… A tak bychom mohli připomínat další a další příběhy pohybující se na hraně historické povídky, či pohádky...

A do toho pěkně zamotal prof. Ervín Černý – Křetínský, věhlasný lékař v oblasti ORL, ale také neúnavný badatel, pověst o krysařovi… Na okresech Vyškov – Blansko – Prostějov nalezl šedesát zaniklých vsí. Právě jemu je dedikována tato kniha. Mimo jiné objevil mezi Podomím a Ruprechtovem zaniklou ves Hamlíkov a vyslovil hypotézu, že by to mohlo být místo, kam pověstný krysař odvedl roku 1284 z německého Hamelnu 130 dětí, čímž způsobil světovou senzaci. A ejhle! Právě z kraje Hamelnu pocházel mocný olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který kolonizoval zdejší kraj a byl nepostradatelným politikem jak pro Přemysla Otakara II., tak Rudolfa Habsburského… Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu…

Je až s podivem, že souborně tyto pověsti nikdy nevyšly. Každý mikroregion si střežil to své, ale jako celek nikdy nespatřily světlo světa. Takže tento projekt je tímto ojedinělý a svým způsobem velkorysý.

 

         Kniha bude celobarevná se šestnácti vynikajícími ilustracemi brněnského výtvarníka Petra Modlitby.

 

 

KŘEST KNIHY

11.3.2022, 16.30 hod

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově